Privātuma politika

Par Biedrību

Jogas un klusuma prakse, Biedrība, vienotais reģistrācijas numurs 40008274796, ar interneta vietnes mājas lapu www.silence-meditation.lv ir radījusi šo privātuma politiku, lai parādītu, ka mums rūp personu datu aizsardzība, kā arī, lai informētu Pircēju, ka mēs apstrādājam jūsu personas datus. Pircēja sniegto informāciju mēs izmantosim tikai un vienīgi Biedrības vajadzībām, kuru mēs apstrādāsim saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgo datu aizsardzības regulu).

Saziņai

Ja jums ir jautājumi par to, kā mēs vācam, glabājam un izmantojam jūsu personas informāciju un datus, lūdzu, sazinieties ar mums kādā no zemāk norādītajiem veidiem:

• rakstiet mums uz e-pasta adresi klusuma.prakse@inbox.lv;

• rakstiet mums un sūtot vēstuli pa pastu, adrese (ar norādi “Par privātumu”):
Skultes iela 13 - 36, Skulte, Mārupes nov., LV-2108

Pakalpojumu izmantošana un informācijas sniegšana

Jūs varat izmantot daļu Pakalpojuma, nesniedzot mums personas datus vai individuāli identificējamu informāciju. Jūs varat arī iestatīt savas pārlūkprogrammas drošības iestatījumus tā, lai nepieļautu noteiktus izsekošanas vai reģistrēšanas līdzekļus. Ja tā darāt, Pakalpojumi jums var būt mazāk funkcionāli.

Ja jūs reģistrējaties pakalpojumu izmantošanai vai veicat darījumus ar tīmekļa vietnes www.silence-meditation.lv, mēs apkoposim informāciju par jūsu darījumiem un citām darbībām. Mums ir nepieciešama noteikta informācija no jums, lai pēc vajadzības reģistrētu un autentificētu jūs, apstrādātu jūsu ierakstus un maksājumus, kā arī sniegtu jums pakalpojumu.

Ievērojot minēto, jūsu personas datu iesniegšana mums ir brīvprātīga. Taču, ja jūs tos nesniegsiet, mēs nevarēsim sasniegt Privātuma politikā norādītos mērķus. Gadījumos, kad jūsu personas dati tiek apstrādāti uz jūsu piekrišanas pamata, savu piekrišanu personas datu apstrādei jūs varat atsaukt jebkurā laikā, taču tas neietekmēs personas datu apstrādes, kas veikta pirms šāda piekrišanas atsaukuma, likumību.

Apkopojamās informācijas veidi un tās izmantošana

Mēs varam apkopot informāciju, ko jūs brīvprātīgi sniedzat mums, kā arī vietnes apmeklējumu datus, kā aprakstīts turpmāk.

Personīgi identificējama informācija, ko jūs iesniedzat

Personīgi identificējama informācija ietver jūsu vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, telefona numuru, dzimšanas datumu, piegādes un rēķinu nosūtīšanas adreses, kā arī pastāvīgu identifikatoru (piemēram, sīkfailā ietvertu klienta numuru), kas saistīts ar personīgi identificējamu informāciju, kā arī citu informāciju, ko jūs varat mums sniegt brīvprātīgi. Šādu jūsu sniegtu personīgi identificējamu informāciju mēs vācam:

• lai atbildētu uz jūsu informācijas pieprasījumiem;

• lai sniegtu jūsu pieprasīto Pakalpojumu, tajā skaitā apstrādātu tiešsaistes;

• lai izpildītu tiesību aktos noteiktās prasības;

• lai aizsargātu mūsu likumīgās intereses, tostarp novērstu nelikumīgas darbības;

• lai analizētu un uzlabotu mūsu darbību;

• lai risinātu strīdus un pretenzijas;

• lai organizētu un īstenotu konkursus un akcijas;

• tikai tad, ja esat pieteicies jaunumu saņemšanai - nosūtītu jums uz e-pastu vai tālruni (SMS veidā) informāciju par jauniem pakalpojumiem, piedāvājumiem, pasākumiem un citām Biedrības aktualitātēm.

• Vietnes apmeklējumu dati

Vietnes apmeklējumu dati ir ar personas identitāti nesaistīta informācija par tīmekļa vietnes lietošanas veidu. Mēs izmantojam anonīmus datus par darbībām tiešsaistē, lai labāk saprastu, kā cilvēki izmanto mūsu pakalpojumus. Šajā nolūkā mēs varam izmantot apkopotu anonīmu trafika informāciju par darbībām tiešsaistē un informāciju no trešajām personām, lai izsekotu lietošanas tendences un tā uzlabotu pakalpojumus.

Mēs varam vākt informāciju par:

• datumu un laiku, kad jūs piekļūstat Pakalpojumiem;

• jūsu interneta pakalpojumu sniedzēju, mobilo sakaru operatoru vai datu pakalpojumu sniedzēju;

• jūsu interneta protokola (IP) adresi;

• jūsu skatītajām lapām;

• jūsu iegādātajām un aplūkotajām precēm;

• saitēm, uz kurām jūs klikšķināt;

• izmantotajiem līdzekļiem;

• to, kad un kā jūs saistāties ar Pakalpojumiem;

• saturu, attēliem un reklāmām, ko jūs atlasāt;

Lielākā daļa vietnes apmeklējumu dati tiek vākti, izmantojot datu vākšanas rīkus, piemēram, tīmekļa bāksignālus, sīkdatnes, iegultas tīmekļa saites un citu programmatūru (turpmāk tekstā kopā saukti “Datu vākšanas rīki”). Datu vākšanas rīki parasti ir sīki datu faili vai programmatūra, kas tiek nosūtīti uz jūsu pārlūkprogrammu un glabājas jūsu datora vai mobilās ierīces cietajā diskā. Lielāko daļu pārlūkprogrammu un attēlošanas programmu var iestatīt tā, lai tās informētu jūs, kad tiek izmantoti Datu vākšanas rīki vai kad uz jūsu datoru vai personālo sakaru ierīci tiek nosūtīta cita izsekošanas programmatūra. Tās arī piedāvā jums opciju, kas ļauj atteikties no šādiem Datu vākšanas rīkiem. Tomēr atteikums atļaut Datu vākšanas rīku izmantošanu dažkārt var liegt jums iespēju piekļūt noteiktiem pakalpojumu apgabaliem vai līdzekļiem vai negatīvi ietekmēt to attēlošanu vai funkcionēšanu.

Datu vākšanas rīki var saglabāt informāciju jūsu iepirkumu grozā un atļaut mums sasaistīt jūsu Pakalpojumu izmantošanu ar citu informāciju par jums, tostarp jūsu personas datiem. Mēs to varam darīt, lai uzlabotu un individualizētu jūsu ērtības, izmantojot Pakalpojumus, un lai palīdzētu atrisināt problēmas, ar kurām jūs varat saskarties, izmantojot Pakalpojumus.

Informācijas apstrādes tiesiskais pamats

Jūsu personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz turpmāk norādītajiem tiesiskajiem pamatiem:

• Vispārīgās datu aizsardzības regulas (“VDAR”) 6.panta pirmās daļas (a) punkts (jūsu piekrišana);

• VDAR 6.panta pirmās daļas (b) punkts (līguma izpilde);

• VDAR 6.panta pirmās daļas (c) punkts (juridiska pienākuma izpilde);

• VDAR 6.panta pirmās daļas (f) punkts (mūsu vai trešo personu leģitīmas intereses);

• ja esat pieteicies jaunumu saņemšanai - Informācijas sabiedrības pakalpojumu likuma 9.panta pirmā daļa (jūsu piekrišana).

Mūsu leģitīmās intereses ir mūsu darbības, tostarp Pakalpojumu uzlabošana, mūsu likumīgo interešu aizsardzība, piedalīšanās komerciālos darījumos un pakalpojuma tirdzniecības veicināšana.

Informācijas nodošana

Biedrība bez jūsu piekrišanas neizpaudīs nekādu personīgi identificējamu informāciju trešajām personām. Izņēmums ir šādi gadījumi.

• Biedrība ar savākto informāciju var dalīties ar saviem trešo personu pakalpojumu sniedzējiem. Ja dalīsimies ar informāciju par jums, mēs pieprasīsim attiecīgajām trešajām personām rīkoties ar to atbilstoši šai Privātuma politikai un neizpaust vai neizmantot jūsu personīgi identificējamo informāciju citiem mērķiem kā vien pakalpojumu sniegšanai jums vai Biedrība labā.

• Mēs savākto informāciju, arī personīgi identificējamu informāciju, varam izpaust trešajām personām likumā noteiktajos gadījumos. Piemēram, mēs varam izpaust informāciju uzraudzības iestādēm un tiesībsargājošajām iestādēm pēc to oficiāla pieprasījuma.

• Mēs savākto informāciju, arī personīgi identificējamu informāciju, varam izpaust sabiedrībām, kas var daļēji vai pilnībā iegūt savā īpašumā Biedrību.

Biedrība neatbild par tās informācijas aizsardzību, ko jūs sniedzat citās tīmekļa vietnēs. Jums ir jāapzinās, ka tad, ja jūs brīvprātīgi izpaužat personīgi identificējamu informāciju citās lietojumprogrammās un tīmekļa vietnēs, to var savākt un izmantot citas personas un līdz ar to jums var sākt pienākt nevēlami ziņojumi.

Informācijas glabāšana

Jūsu personas dati tiks saglabāti tik ilgi, kamēr tas nepieciešams Privātuma politikā minētajiem nolūkiem. Administratīvā procesa vai tiesvedības gadījumā mēs glabāsim jūsu personas datus līdz šāda procesa vai tiesvedības beigām. Ja tiesību akti nosaka pienākumu glabāt jūsu personas datus, mēs ievērosim attiecīgo tiesību aktu prasības.

Darbības apvienošana

Var rasties situācijas, kad mēs stratēģisku vai citu iemeslu dēļ varam nolemt pārdot, pirkt, apvienot vai citādi reorganizēt mūsu uzņēmumu. Šāds darījums var ietvert personīgi identificējamas informācijas izpaušanu iespējamajiem vai reālajiem pircējiem vai kopuzņēmuma partneriem, kā arī šādas informācijas saņemšanu no pārdevējiem. Saskaņā ar savu standarta praksi mēs šādos darījumos cenšamies nodrošināt atbilstošu informācijas aizsardzību.

Informācijas drošība

Ikreiz, kad jūs ieejat vietnes apgabalā, kur atrodas sensitīva informācija, vai kur jāievada šāda informācija, jūsu pārlūkprogrammas adrešu joslā parādīsies slēdzenes ikona, norādot, ka lapa ir droša. Biedrība izmanto drošligzdu slāni (SSL) un privātās sakaru tehnoloģijas drošības standartus. SSL kodē jūsu personas informāciju, šifrējot kredītkartes numuru, vārdu, adresi, telefona numuru, personas kodu un jūsu paroli, lai tos nevarētu nolasīt nepilnvarotas personas.

Kaut arī mēs nodrošinām šifrēšanas tehnoloģijas un īstenojam citus pamatotus drošības pasākumus, lai aizsargātu konfidenciālu informāciju un gādātu par atbilstošu drošību, mēs negarantējam, ka internetā pārraidītā informācija ir droša vai ka šādas pārraides neskars aizkavēšanās, traucējumi, pārtveršana vai kļūdas.

Mēs esam izveidojuši noteiktas fiziskas, tehnoloģiskas un pārvaldības procedūras, lai aizsargātu mūsu vākto personīgi identificējamo informāciju. Tomēr šīs procedūras negarantē to, ka informācija būs droša pret zādzībām vai ļaunprātīgu izmantošanu.

Paziņojumi

Biedrība laiku pa laikam var sazināties ar jums par tādām tēmām kā jūsu darījumi un jūsu konta administrēšana, būtiski grozījumi mūsu Noteikumos un šajā Privātuma politikā, kā arī, ja esat tam piekritis - aktuālie projekti, īpašie piedāvājumi, ielūgumi uz pasākumiem, pakalpojumu piedāvājumi. Ja esat piekritis šādu ziņojumu saņemšanai, taču kādā brīdī izlemjat, ka vairs nevēlaties saņemt šādus ziņojumus, jūs varat atteikties no to saņemšanas vienā no šādiem veidiem:

• izvēlieties saiti “atteikties” vai “izrakstīties” vai izpildiet atteikšanās instrukcijas, kas var būt ietvertas šādā ziņojumā;

• konkrētā gadījumā atgriezieties tīmekļa lapā (-ās) vai Pakalpojumā, kur jūs sākotnēji reģistrējāt sev vēlamās priekšrocības, un izpildiet atteikšanās instrukcijas;

• rakstiet mums uz e-pasta adresi . Norādiet savu vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, kā arī norādi, ka ziņojumus vairs nevēlaties saņemt.

Lūdzu, ievērojiet: ja atsakāties no ziņojumu saņemšanas, tas var ietekmēt Pakalpojumus, ko esat izvēlējies saņemt no mums.

Hipersaites un atsauces

Citās tīmekļa vietnēs, kas pieejamas līdz ar Pakalpojumu izmantošanu (ar hipersaišu un reklāmu starpniecību vai citādi), ir savas privātuma, kā arī datu vākšanas, izmantošanas un izpaušanas politikas. Lūdzu, pirms lietošanas iepazīstieties ar to noteikumiem un privātuma politikām. Mēs nepārbaudām trešo personu privātuma politikas vai lietošanas noteikumus, un mēs neatbildam par to privātuma ievērošanas praksi, sniegto pakalpojumu pieejamību vai uzticamību vai par to satura precizitāti vai pilnīgumu.

Bērnu privātums

Mēs apzināti nevācam vai neizplatām personīgi identificējamu informāciju no personām, kas ir jaunākas par 18 gadiem. Ja esat viens no vecākiem vai aizbildnis personai, kas ir jaunāka par 18 gadiem, un uzskatāt, ka mēs esam ieguvuši personīgi identificējamu informāciju pretēji šai politikai, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu, lai mēs varētu izdzēst šādu informāciju.

Jūsu tiesības

Ja vēlaties piekļūt saviem personas datiem, labot, dzēst tos vai ierobežot to apstrādi, iebilst pret to apstrādi, izmantot tiesības uz personas datu pārnesamību, vai arī jums ir jautājumi par personas datu apstrādi, sazinieties ar mums, kā norādīts Privātuma politikas sākumā.

Ja uzskatāt, ka mūsu rīcība ar jūsu personas datiem nav atbilstoša tiesību aktu prasībām, jums ir tiesības iesniegt sūdzību datu aizsardzības uzraudzības iestādē.

Spēkā stāšanās datums

Šī Privātuma politika ir spēkā no 2018. gada. Mēs paturam tiesības jebkurā laikā mainīt šo Privātuma politiku. Ja to darīsim, mēs publicēsim aktuālo Privātuma politiku šajā lapā. Jebkuri grozījumi šajā Privātuma politikā stāsies spēkā to publicēšanas dienā.