Distances līgums

Šajā interneta veikalā piedāvāto pakalpojumu pārdevējs Jogas un klusuma prakse, Biedrība no vienas puses, turpmāk saukts Pārdevējs, un persona, kas veic pasūtījumu, turpmāk saukta Pircējs, no otras puses, noslēdz šādu Līgumu:

Pārdevējs apņemas pārdot un sniegt Pircējam pakalpojumu, atbilstoši Pircēja pasūtījumam.

Pasūtīšanas, piegādes un samaksas kārtība

Pircējs veic pakalpojuma pasūtīšanu caur šo mājas lapu, norādot iegādājamo pakalpojumu veidu un daudzumu. Pircējam ir iespēja veikt apmaksu par pakalpojumu, lietojot interneta veiklā iestrādātos maksājuma rīkus vai apmaksājot pārdevēja sagatavoto un Pircējam pa e-pastu nosūtīto pasūtījumam atbilstošo rēķinu. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta.

Pārdevējs nodrošina pakalpojuma sniegšanu divu dienu laikā, kopš ir saņemta apmaksa par pakalpojumu, pakalpojuma sniegšanas laiku saskaņojot ar Pircēju.

Atteikuma tiesības

Pircējam ir tiesības atteikties no pakalpojuma 14 kalendāro dienu laikā no tā saņemšanas brīža, nosūtot Pārdevējam par to atteikuma vēstuli. Atteikuma vēstules veidlapu Pārdevējs nosūta Pircējam pa e-pastu pēc Pircēja pieprasījuma.

Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

  • pasūtītos pakalpojumus pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ, vai pakalpojuma saņēmējs ir pats aizgājis no nodarbības;
  • sniegtais pakalpojums ir sagatavotas tieši Pircējam pēc individuāla pasūtījuma;

Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta sestā daļa nosaka, ka "patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā". Pārdevējs patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja pakalpojums ir sniegts (kaut daļēji), lietošanas laikā Pasūtītājs nevērīgi izturējies pret pakalpojuma sniedzēju vai neievērojis instruktora norādījumus

Datu apstrāde

Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt pakalpojuma sniegšanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.

Ar detalizētu informāciju par personas datu apstrādi Pircējs var iepazīties interneta veikala sadaļā par privātuma politiku.